מרסלו קוחניצקי שותה בספל עצום. נופר חן שותה בכוס גבוהה מדי. דרור דנישמן שותה בספל עם הדפס. עליזה חנוביץ שותה בכוס זכוכית עם רגל. אושרת מסאלה שותה בספל מאויר. מיטב שירום שותה בספל פורצלן. סם אבינטע שותה בספל קרמיקה עם חלב. חן כפלון שותה בכוס גבוהה עם חלב. מרסלו קוחניצקי שותה בספל עצום. נופר חן שותה בכוס גבוהה מדי. דרור דנישמן שותה בספל עם הדפס. עליזה חנוביץ שותה בכוס זכוכית עם רגל. אושרת מסאלה שותה בספל מאויר. מיטב שירום שותה בספל פורצלן. סם אבינטע שותה בספל קרמיקה עם חלב. חן כפלון שותה בכוס גבוהה עם חלב.
מהדורת הכוסות המיוחדות של טורקי ו-FOX Home מהדורת הכוסות המיוחדות של טורקי ו-FOX Home